Matti 30.4.2008-24.8.2008

Matti-kurki nähtiin elinpiirillään Sallassa kesän aikana kahdesti. Toisella kerralla heinäkuun lopussa mukana oli myös naaras, mutta pari ei saanut kasvatettua poikasia lentokykyisiksi.

Matti 25.8.2008-25.9.2008

25.8. Matti-kurki paikannettiin Oulujoen varren pelloilta 10 km luoteeseen syksyn 2007 tärkeiltä ruokailualueilta. Matti on taittanut matkaa pesimäalueeltaan siten 254 km. Sen jälkeen Matti paikannettiin kuukauden ajan Muhoksen Soson pelloilla ja lähialueen soilla ruokailemasta ja syömästä. Matin käytti tismalleen samoja peltoja ja soita kuin vuosi sitten, valmistautuessaan syysmuuttoonsa 2007. 24.-25.9.2008 Matti yöpyi Muhoksen soilla.

Matti 27.9.2008-8.10.2008

Seuraava paikannus kurjesta saatiin keskiyöllä 26. - 27.9.2008 Matsalun-lahdelta, Virosta 671 km etelään edellisestä paikannuksesta. Matti oli siten ollut niiden 9000 kurjen joukossa, jotka jättivät Oulun 24.-25. syyskuuta. 1.10.2008 Matti yöpyi samoilla jalansijoilla Põgari-Sassissa, Virossa, jossa myös Olli- ja Renttimä-kurki yöpyivät syyskuun alkupuolella! 6.10.2008 Matti vaihtoi yöpymispaikkaansa 11 km itään, Haeskaan, joka on Põgari-Sassin ohella yksi Matsalun alueen 10 tärkeimmästä kurkien yöpymispaikoista. Kaiken kaikkiaan Matti viipyi Virossa noin 2 viikkoa. 

Matti 9.10.2008

Matista saatiin puolilta päivin ruokailupaikannukset 740 km etelälounaaseen Virosta, Varsovan itäpuolelta Puolassa. Matti oli siten hyödyntänyt Baltiasta Unkariin ulottunutta korkeapainetta.  

Matti 11.10.2008

Kaksi vuorokautta myöhemmin Matti paikannettiin klo 13:00 193 km etelämpänä, mutta maassa pellolla. Tämä tarkoittanee, että kurki oli muuttanut paikalle jo edellisenä päivänä. Lähes vastaan puhaltaneesta lounaistuulesta huolimatta seuraava paikannus saatiin 13:27 muuttolennosta ja matka jatkui 93 km eteläkaakkoon. Klo 17:16 kurki oli jälleen laskeutunut ja jäi yöpymään Subkarpaateille, 30 km Puolan etelärajalta.

Matti 13.10.2008 - 17.11.2008

13.10.2008 klo 22:30 saadun paikannuksen mukaan Matti oli jatkanut 230 km etelälounaaseen ylittäen Karpaatit ja Slovakian. Kurki yöpyi Kondas-kalalammikossa Hortobagyn kansallispuiston pohjoisosassa. Näin Matti on neljäntenä satelliittikurkena saapunut Unkariin, tällä kertaa 2 vuorokautta aikaisemmin kuin syksyllä 2007. Toisinkuin viime vuonna, Matti yöpyi koko Hortobagyssä viettämänsä ajan Kondaksella kymmenientuhansien lajikumppaniensa kanssa.

Matti 19.11.2008 - 30.12.2008

Kuten viime vuonnakin Matti siirtyi Hortobagystä toistasataa kilometriä etelälounaaseen Kardoskuti Feherton alueelle Körös-Marosin kansallispuistoon. Renttimä paikannettiin myös samalta alueelta vielä 22.11.2008. Matti ei kuitenkaan yöpynyt itse Feherto-järvellä, vaan vietti yöt 19.11. - 26.11.2008 2,6 km järvestä pohjoiseen. 28.11. – 28.12.2008 Matti yöpyi pääasiassa keskellä järveä ja joulun jälkeen saapuneiden pakkasten myötä järven rannalla. Ruokailupaikannukset tulivat 20 km säteellä järven ympäriltä.

27.12.2008 Pohjois-Serbiassa havaittiin Fehertosta päin muuttavia kurkiparvia. Matti viivytteli kuitenkin edelleen Kardoskutin alueella. Kurki lähti liikkeelle vasta 30.12.2008, jolloin Matti paikannettiin Fehertosta 54 km länteen Csongradin maakunnan länsirajalta, Unkarissa.

Matti 1.1.2009 -

1.1.2009 Matti paikannettiin uuden vuoden kunniaksi ruokailemassa ja yöpymästä 82 km lounaaseen Pohjois-Serbiassa 12 km Zobnatica-kaupungin lounaispuolella. Viime talveen verrattuna Serbiaan siirtyminen viivästyi lähes kuukaudella.

4.1.2009 Matti oli siirtynyt 50 km ESE Tiszan W-puolelle 7,5 km Ollin ja Renttimän suosimasta Slano Kopovosta luoteeseen. 6.1.2009 Kristian Barna ystävineen laski Slano Kopovolla Aracsin kirkon raunioiden tuntumasta1200 kurkea ja kontrolloivat parvesta myös 2 Pekka Mustakallion Lounais-Suomessa rengastamaa kurkea. Vaikka alueella on jatkunut pakkasjakso jo kolmatta viikkoa, ei lunta ole käytännössä ollenkaan. Kuivan kesän jäljiltä on valtavia maissipeltoja jätetty korjaamatta Pohjois-Serbiassa. 1200 kurjen parvikin ruokaili maissipellolla, jolta ei oltu kerätty maissia. Matti oli paikannusten mukaan Kristianin löytämästä parvesta noin 8 km päässä eli pelkästään Slano Kopovon ympäristössä talvehtii yli 1200 kurkea. Itse jäätyneestä Slano Kopovo järvestä Kristian löysi 10 kuollut ja jäätynyttä kurkea, joita ei oltu rengastettu.

9.1.-11.1.2009 Matti paikannettiin käytännössä samalta Aracsin kirkon raunioiden alueelta, jolla Kristian vieraili 6.1.2009.