Aino -7.9.2008

Sallassa toukokuussa 2008 valjastettu aikuinen naaraskurki vietti kesänsä elinpiirillään hyvin paikallisena. Se jätti pesimäsuonsa Itä-Lapin kurjista viimeisenä, joka voi tarkoittaa, että sillä on poikue mukanaan.

Aino 8.9.2008-18.9.2008

Renttimän tavoin Aino ohitti Muhoksen kerääntymisalueen ja paikannettiin 8.9.2008 kotisuoltaan 275 km lounaaseen tankkaamassa Limingan pelloilta. Tarkka muuttoajankohta ei ole tiedossa, mutta se on ollut todennäköisesti jo 31.8.2008. Syyskuun 18. päivä saatiin seuraavat paikannukset Lapualta, eli Aino oli jatkanut 231 km lounaaseen.

Aino 28.9.2008-12.11.2008

Kymmenen päivää myöhemmin Aino olikin jatkanut Lapualta jo 1714 km etelään ja paikannettiin ruokailemasta Unkarissa, Hortobagyn kansallispuiston kala-altailta 14 km pohjoiseen. Illan hämärtyessä Aino siirtyi yöpymään yhteen kala-altaista Renttimä-kurjen kanssa. Aino paikannettiin viimeisin kerran Unkarissa 12.11.2008 lähellä valtakunnan etelärajaa. Kaksi päivää aiemmin se oli vielä Hortobagyssä, jossa se vietti puolitoista kuukautta yöpyen säännönmukaisesti Kondas -kala-altaalla, jossa tänäkin vuonna laskettiin kymmeniä tuhansia yöpyviä kurkia. Ruokailumatkat suuntautuivat Kondakselta kahdenkymmenen kilometrin säteellä pohjoiseen ja koilliseen. Satelliittikurjista Matti yöpyi Ainoan kanssa samalla alueella, Renttimä yöpyi edellisistä yleensä 5-10 km itään, Ollin viihtyessä Ainosta ja Matista 30 km lounaaseen.

Aino 14.11.2008

Ainosta saatiin yksi paikannus Pohjois-Serbiassa, 80 km edellisestä paikannuksesta etelälounaaseen.

Aino 16.11.2008

Ensimmäinen paikannus saatiin klo 14:42 paikallista aikaa muuttolennosta Adrianmeren itärannalla, Kroatiassa ja kaksi tuntia myöhemmin Italiasta 3,5 km Francavilla al Maren-kaupungista. Aino ylitti siis Adrianmeren noin 85 km tuntivauhdilla. Saavuttuaan auringon laskiessa Italiaan kurki, muutti jyrkästi kurssiaan ja jatkoi vielä iltahämärässä 63 km kaakkoon seuraten Italian itärannikkoa. Yöpymispaikannus saatiin klo 22:16 paikallista aikaa pelloilta Montenero di Bisaccia kaupungin tuntumasta. Unkarin Hortobagyn kansallispuistosta Italiaan on matkaa taittunut tähän mennessä 888 km, joista noin 60 km on ollut ylimääräistä suorimpaan reittiin verrattuna.

Aino 19.11.2008

Aino jatkoi muuttoaan Italiasta Afrikkaan lähettimen OFF vaiheen aikana. Kurki paikannettiin 19.11.2008 aamuyöllä yöpymästä Chott El Gharsa –suolajärvellä 200 km Petteri-kurjen yöpymisjärvestä länsilounaaseen. Kotisuoltaan Sallasta Aino on taivaltanut linnuntietä 3871 km.

Aino 21.11. - 11.12.2008

Aino jatkoi muuttoaan 627 km WNW ja paikannettiin Saharan Atlasvuoriston pohjoispuolella, Oranin ylätasangolla 1000 metriä merenpinnan yläpuolella sijaitsevan Pohjois-Afrikan toiseksi suurimman suolajärven, Chott Ech Cherguin, koillisrannalta. Suolajärvi kuuluu Ramsarin maailman tärkeimpien kosteikkojen suojeluohjelmaan. Alueen järvimosaiikille ovat tyypillisiä sekä pysyvästi että väliaikaisesti suolaiset järvet, mutta myös murtovetiset ja makeavetiset järvet. Vesistöjen ympärillä on ympärivuotisesti vihreänä pysyvää Välimeren steppiä, ja myös täysin kasvittomia elinympäristöjä. Alue on tärkeä vesilintujen pesimä- ja talvehtimisalue. Aino-kurki on nyt vain 270 km Marokon itärajasta. Suomessa värirengastetuista kurjista on aiemmin havaittu 2 yksilöä samalla suunnalla Algeriassa 121 km ja 210 km länteen Ainon paikannuksesta. Aino on kuitenkin ensimmäinen havainto talvehtivasta suomalaiskurjesta Pohjois-Afrikan eräältä tärkeimmistä kosteikkoalueista! On todennäköistä, että Aino jää viettämään talvensa Chott Ech Cherguille.

Aino viihtyikin 3 viikkoa Chott Ech Cherguin itäisimmässä kolkassa, yöpyen pääasiassa samalla järvellä, johon laskevan joen varrelta myös useimmat ruokailupaikannukset tulivat.

Aino 13.12.2008 - 18.12.2008

13.12.2008 Aino oli siirtynyt 90 km länteen ja paikannettiin yöpymässä ja ruokailemassa vuoristoisessa maastossa Chott Ech Cherguin pohjoispuolen vuorenrinteillä Algeriassa. Lähimpään suomalaisen kurjen rengaslöytöön on enää 50 km matkaa. Aino viihtyi uudella alueella vain 5 vuorokautta, jolloin yöpymispaikannukset tulivat ilmeisesti kanavien rajaaman alueen sisältä 8 km Chott Ech Cherguin suolajärven rannalta ylärinteeseen. Päiviksi kurki siirtyi ruokailemaan 10-20 km päähän pohjoiseen vuorenrinteen jokivarsille ja pelloille.

Aino 20.12.2008 - 1.1.2009

19.12.2008 Aino teki suomalaista kurkihistoriaa siirtymällä 340 km Chott Ech Cherguilta Algeriasta länsiluoteeseen. Näin Ainosta tuli ensimmäinen Marokosta löydetty suomalainen kurki. Löydön arvoa lisää myös se, että Marokossa tavattujen kurkien on arveltu saapuvan Espanjan kautta. Aino on nyt taittanut matkaa kotisuoltaan linnuntietä 4125 km ja satelliittiseurannan paljastaman todellisen reitin huomioiden 5200 km. Koska lähetin ei ollut päällä kurjen siirtyessä Italiasta Tunisiaan, ei voida varmuudella sanoa, lensikö Aino Italian eteläkärjen kautta vai oikaisiko se suorinta reittiä, siten Ainon todellinen matka voi olla jopa 5500 km.

Ainon Marokon matka kesti kaksi viikkoa. Ensimmäiset 4 päivää kurki yöpyi 4 km pitkän järven rannalla, jonka ympärillä näyttäisi Google Earh-ohjelman perusteella olevan peltoja. Se ruokaili järven ympäristössä. Alue sijaitsee Atlasvuoristossa 424 m meren pinna yläpuolella. Seuraavat 8 päivää Aino vietti 25 km lännempänä ja 150 m korkeammalla. Yöpaikannukset tulivat pieniltä lammilta ja päiväpaikannukset lampia yhdistävien pienten jokien varsilta.

Aino 3.1.2009 -

2.1.2009 Aino palasi 180 km itäkaakkoon. Yöpaikannukset ovat tulleet vain 3 km Marokon rajasta itään Algerian puolelta, 2 km pitkän järven itäpäästä. Ruokailupaikannukset ovat suuntautuneet 20 km säteellä pääasiassa itään vuorenrinteiden pelloille. Alue sijaitsee Tlemcen provinssissa Magouran kaupungin ympäristössä Algeriassa, 1100 m merenpinnan yläpuolella.